Dowódcy

Marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły (1886-1941)

Rydz-ŚmigłyUrodzony w dniu 11 marca 1886 roku w Brzeżanach; niejasne jest jego pochodzenie społeczne (mówi się o zubożałej szlachcie lub o pochodzeniu chłopskim); jego rodzice zmarli, gdy był jeszcze dzieckiem; wychowywał go dziadek; Edward był bardzo uzdolniony plastycznie (studiował nawet na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ale przerwał studia); w 1908 roku został członkiem Związku Walki Czynnej; podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich walcząc u boku Austro-Węgier przeciwko armii rosyjskiej; w 1917 roku po uwięzieniu Piłsudskiego stał na czele Polskiej Organizacji Wojskowej; jeszcze przed wybuchem I wojny światowej był osobą bardzo cenioną przez Józefa Piłsudskiego; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (odznaczony Virtuti Militari); od 1921 do 1935 roku pełnił funkcję inspektora armii (jednego z pięciu); od 1935 roku mianowany Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych; w 1936 roku został awansowany na Marszałka Polski; w lutym 1937 roku spotkał się z przebywającym w Polsce z wizytą Hermannem Göringiem; na krótko przed wybuchem wojny był mocno związany politycznie i ideowo z Obozem Zjednoczenia Narodowego; w dniu 1 września 1939 roku Prezydent II Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki powołał go Wodzem Naczelnym Wojska Polskiego; w dniu 7 września wraz ze swoją Kwaterą Główną opuścił Warszawę i przeniósł się do Brześcia, a następnie w stronę granicy polsko-rumuńskiej; w dniu 18 września przeszedł do Rumunii, gdzie został internowany; tam oficjalnie zrzekł się funkcji Naczelnego Wodza na rzecz gen. Władysława Sikorskiego; w grudniu 1940 roku nielegalnie przedostał się z Rumunii na Węgry; w październiku 1941 roku znalazł się na terenie okupowanej Polski z zamiarem kontynuowania podziemnej walki, jednakże pod koniec listopada ciężko zachorował; zmarł w nocy z 1 na 2 grudnia 1941 roku w Warszawie; jest postacią bardzo kontrowersyjną, gdyż jego krytycy zarzucają mu wiele błędów popełnionych podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku; naprawdę nazywał się Edward Rydz, a „Śmigły” był jego pseudonimem z czasów w Związku Walki Czynnej przed wybuchem I wojny światowej; w 1920 roku oficjalnie dodał pseudonim do swojego nazwiska, a później zmienił układ nazwiska na Rydz-Śmigły; zawsze był wielkim fanem sportu; od 1938 roku był doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej; w 1936 roku przyznano mu tytuł honorowego obywatela Nowego Sącza; w dniu 8 czerwca 1937 został honorowym obywatelem Krotoszyna.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: