Dowódcy

Ppłk Hans Runnebaum (1887-1973)

   Urodził się w dniu 12 listopada 1887 roku w Eberswalde. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził 372 Pułkiem Piechoty, na czele którego w dniu 3 września 1939 roku wkraczał do Katowic od strony Mikołowa. Po zakończeniu walk w Polsce najprawdopodobniej dowodził tym pułkiem podczas kampanii francuskiej. Po zakończeniu walk we Francji został awansowany na stopień płk. W dniu 1 września 1944 roku został awansowany na stopień gen.mjr. Zmarł najprawdopodobniej w 1973 roku w Wiesbaden.