Dowódcy

Obersturmbannführer SS August Schmidthuber (1901-1947)

   Urodził się w dniu 8 maja 1901 roku w Augsburgu. Podczas II wojny światowej dosłużył się stopnia Brigadef-hrera SS und Generalmajor der Waffen-SS. Był synem urzędnika. W 1919 roku wstąpił w szeregi Reichswehry, jednocześnie stając się członkiem Freikorps „Epp”. W maju 1931 roku wystąpił z armii i pracował jako piwowar. Aktywnie działał w sferze polityki, stając się członkiem SA i agitując na rzecz NSDAP. W 1935 roku został członkiem SS. W składzie 2 Pułku SS „Germania” był od 1936 roku. W czerwcu 1941 roku został awansowany na stopień Obersturmbannf-hrera SS. W 1942 roku objął dowodzenie 14 Ochotniczego Pułku Strzelców Górskich „Skanderberg” ze składu 7 Ochotniczej Dywizji Górskiej SS „Prinz Eugen”. W kwietniu 1943 roku został awansowany na stopień Standartenf-hrera SS. Od kwietnia 1944 roku do stycznia 1945 roku dowodził albańską 21 Górską Dywizją Waffen-SSSkandenberg”. W czerwcu 1944 roku został awansowany na stopień Oberf-hrera SS. Już jako Brigadef-hrer SS und Generalmajor der Waffen-SS w dniu 20 stycznia 1945 roku objął dowodzenie 7 Ochotniczej Dywizji Górskiej SS „Prinz Eugen” i kierował nią aż do końca wojny. Po wojnie został przekazany władzom jugosłowiańskim, które skazały go na wyrok śmierci. Oskarżono go o udział jego dywizji w mordowaniu cywilnych obywateli Jugosławii.

   Został stracony w Belgradzie w dniu 27 lutego 1947 roku.