Dowódcy

Gen. bryg. Bernard Mond (1887-1957)

   Urodził się w dniu 14 listopada 1887 roku w Stanisławowie; pochodził z inteligenckiej rodziny żydowskiej; od 1905 roku działał w szeregach Organizacji Niepodległościowej Młodzieży Polskiej; podjął studia na wydziale prawa, które potem przerwał; w latach 1911-1913 pracował w Dyrekcji Okręgowej Kolei we Lwowie; podczas I wojny światowej walczył w szeregach armii austro-węgierskiej w 95 Galicyjskim Pułku Piechoty; w 1916 roku dostał się do niewoli rosyjskiej; uciekł z obozu jenieckiego i powrócił do swojej jednostki; w 1918 roku uczestnik obrony Lwowa; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; od maja do października 1921 roku był komendantem miasta Wilna; w 1927 roku objął dowództwo piechoty dywizyjnej w 6 Krakowskiej Dywizji Piechoty; w 1932 roku awansowany na stopień gen. brygady; w tym samym roku powierzono mu stanowisko dowódcy 6 Krakowskiej Dywizji Piechoty; jego dywizja składała się z trzech pułków piechoty (12pp, 16pp, 20pp); w kampanii wrześniowej jego jednostka wchodziła w skład Armii „Kraków”; 6 Krakowska Dywizja Piechoty obsadzała odcinek polskiej obrony w rejonie Pszczyny; podlegała bezpośrednio dowódcy Grupy Operacyjnej „Bielsko”; w dniu 2 września 1939 roku została rozbita przez niemiecką 5 Dywizję Pancerną; po rozbiciu przez Niemców resztek Armii „Kraków” dostał się do niewoli niemieckiej; resztę wojny spędził w obozach jenieckich; w 1946 roku powrócił do Polski, ale nie było dla niego miejsca w szeregach Wojska Polskiego; zamieszkał w Krakowie; przez pewien czas pracował jako kierownik oddziału w Państwowym Biurze Podróży „Orbis”, ale w 1950 roku został zwolniony z pracy; podjął wtedy pracę jako magazynier; był wielkim fanem piłki nożnej i kibicem „Wisły Kraków”; zmarł w dniu 5 lipca 1957 roku w Krakowie, gdzie został pochowany.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: