Jednostki

Dowództwo Grenzschutzu nr 3

    Dowodziło 3 Odcinkiem Straży Granicznej (niem. Grenzschutz-Abschnittskommando 3. – G-AK 3). Dowódcą tego odcinka był gen. leut. Georg Brandt, który miał swoją siedzibę w gliwickim hotelu „Haus Oberschlesien”.

   W początkowym okresie kampanii wrześniowej Dowództwu Grenzschutzu nr 3 podporządkowano 2 Pułk SS „Germania”, a także 239 Dywizję Piechoty i formację Freikorps „Ebbinghaus”. Zadaniem 239 Dywizji Piechoty było zajmowanie śląskich miast (chociażby Katowic) przy wsparciu 68 Pułku Straży Granicznej (niem. Grenzwacht-Abschnitt 68.) 68 Pułk Straży Granicznej stanowił odpowiednik liniowego pułku piechoty, pozbawionego jednak broni ciężkiej. Aby zapewnić 239 Dywizji Piechoty, jak i 68 Pułkowi Straży Granicznej wsparcie ciężkiego sprzętu, najprawdopodobniej przydzielono im elementy 2 Pułku SS „Germania”.