Jednostki

Sztab Pułku Artylerii nr 623

   Został sformowany w dniu 26 sierpnia 1939 roku w XIII Okręgu Wojskowym. Podczas kampanii wrześniowej był przydzielony do VIII KA ze składu 14 Armii z Grupy Armii „Południe”. Podczas walk o Warszawę przydzielono go do XI Korpusu Armijnego, do składu 8 Armii. Podczas kampanii francuskiej w 1940 roku był przydzielony do XV Korpusu Armijnego, do składu 4 Armii. W 1941 roku podczas kampanii bałkańskiej przydzielono go do składu XXXXI Korpusu Armijnego do składu 12 Armii.

   Podczas uderzenia na ZSRR najpierw działał w XXIV Korpusie Armijnym w składzie 4 Armii, potem w IX Korpusie Armijnym w składzie 2 Grupy Pancernej, przekształconej potem w 2 Armię Pancerną. Następnie działał w LVII Korpusie Armijnym i ostatecznie w składzie 4 Armii Pancernej. We wrześniu 1942 roku został przerzucony do Afryki Północnej jako 2 Pułk Artylerii Afryka (niem. Afrika-Artillerie-Regiment 2).

   W 1939 roku jego dowódcą najprawdopodobniej był płk Kurt Schuster-Woldan (Walden?). Sztab pułku posiadał numer poczty polowej 11022.