Dowódcy

Gen. bryg. Janusz Gąsiorowski (1889-1949)

     Urodzony w dniu 17 czerwca 1889 roku we Lwowie; wychowywał się we Lwowie; od 1901 roku działał w organizacjach niepodległościowych; w 1909 roku rozpoczął swoją działalność w Polskich Drużynach Strzeleckich, gdzie był wykładowcą, instruktorem i członkiem komendy głównej; przed wybuchem I wojny światowej studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim Uniwersytecie i Jagiellońskim w Krakowie; podczas I wojny światowej walczył w szeregach armii austro-węgierskiej przeciwko Rosjanom; służył w 1 i w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej; w grudniu 1916 roku zdezerterował z rosyjskiej armii i rozpoczął swoją działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej; wtedy dobrze poznał się z Józefem Piłsudskim; od 1918 roku służył w Wojsku Polskim; pełnił funkcję szefa Sekcji Regulaminów i Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wojskowych i Sztabu Generalnego; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; w latach 1922-1923 ukończył kurs na Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie; w 1923 roku został oficerem Sztabu Generalnego; od 1926 roku pracował w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych jako szef gabinetu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych; w 1931 roku został szefem Sztabu Głównego Wojska Polskiego; tego samego roku awansowany na stopień gen. brygady; od 1935 roku pełnił funkcję dowódcy 7 Częstochowskiej Dywizji Piechoty; w tym czasie mieszkał w Częstochowie; w 1938 roku napisał „Bibliografię psychologii wojskowej”; jego dywizja składała się z trzech pułków piechoty (25pp, 27pp, 74pp); podlegała bezpośrednio dowódcy Armii „Kraków”; podczas kampanii wrześniowej 7 Częstochowska Dywizja Piechoty została rozbita przez niemiecką 2 Dywizję Lekką, a on sam dostał się w dniu 4 września 1939 roku do niemieckiej niewoli; resztę wojny przesiedział w obozie jenieckim w Murnau; po uwolnieniu osiadł we Francji; tam zmarł w dniu 19 października 1949 roku.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: