Dowódcy

Płk Hans Zorn (1891-1943)

   Urodził się w dniu 27 października 1891 roku w Monachium. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1905 roku. Służył w 2 Królewskim Bawarskim Pułku Piechoty „Kronprinz". W 1913 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, w 1917 roku awansowany na stopień por. Podczas tej wojny został ranny.

   Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w 41 Pułku Strzelców Reichswehry, w 19 Bawarskim Pułku Piechoty, jako dowódca szwadronu w 17 Bawarskim Pułku Rajtarów i w sztabie 7 Dywizji Reichswehry. W grudniu 1922 roku został awansowany na stopień kpt. W 1924 roku rozpoczął pracę w berlińskim Ministerstwie Reichswehry, zajmując się sprawami transportu wojskowego. Od 1926 roku służył w 20 Bawarskim Pułku Piechoty, od 1927 roku ponownie w 7 Dywizji Reichswehry, a od 1929 roku w 19 Bawarskim Pułku Piechoty. W 1931 roku został awansowany na stopień mjr. W 1931 roku ponownie rozpoczął prace w berlińskim Ministerstwie Reichswehry. W 1934 roku został awansowany na stopień ppłk, a w 1936 roku na stopień płk. W 1938 roku został dowódcą 19 Pułku Piechoty.

   Dowodził tym pułkiem podczas walk w Polsce w 1939 roku. Podawana jest informacja, że był szefem sztabu XVII Korpusu Armijnego. Po zakończeniu walk we Francji, w lipcu 1940 roku został awansowany na stopień gen. mjr. W listopadzie 1940 roku objął tymczasowe dowództwo 20 Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty. Brał udział w uderzeniu na ZSRR. Jego dywizja toczyła ciężkie boje pod Leningradem. W styczniu 1942 roku został awansowany na stopień gen. leut. Powierzono mu dowodzenie nad XXXX Korpusem Armijnym. Walczył w wielkim „kotle” pod Demiańskiem. W czerwcu 1942 roku został awansowany na stopień gen. piechoty. Objął dowodzenie nad XXXXVI Korpusem Armijnym, który przekształcił się w XXXXVI Korpus Pancerny.

   Poległ w walce w dniu 2 sierpnia 1943 roku w rejonie Orła. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes).