Dowódcy

Płk Georg Lang (1887-1940)

   Urodził się w dniu 12 lub 14 lipca 1887 roku w Zell. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1907 roku. Służył w 6 Bawarskim Pułku Piechoty. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył ze swoim pułkiem. Już na początku wojny został ranny. Po powrocie do swojego pułku w 1916 roku został ponownie ranny. W 1915 roku został awansowany na stopień por. Do końca wojny walczył w szeregach 6 Bawarskiego Pułku Piechoty. W 1918 roku został awansowany na stopień kpt. W tym samym roku został po raz trzeci ranny.

   Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Reichswehry, nadal służąc w tym samym bawarskim pułku. w 1920 roku rozpoczął służbę w 20 Pułku Piechoty, a później w 21 Pułku Piechoty. W 1929 roku został awansowany na stopień mjr., w 1933 roku na stopień ppłk, a we wrześniu 1935 roku na stopień płk. W październiku 1935 roku został dowódcą 62 Pułku Piechoty.

   Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku dowodził tym pułkiem walcząc w Polsce. Być może był już wtedy w stopniu gen. mjr (od kwietnia 1939 roku), choć jego awans wydaje się bardziej prawdopodobny już po zakończeniu walk w Polsce. Od grudnia 1939 roku dowodził 88 Dywizją Piechoty. W lutym 1940 roku ze względu na zły stan zdrowia został przeniesiony do rezerwy OKH.

   Zmarł w dniu 19 lutego 1940 roku w Monachium.