Dowódcy

Ppłk Fritz Kistner (1896-1945)

   Urodził się w dniu 14 maja 1896 roku w Offenburgu. Wstąpił w szeregi niemieckiej armii w 1913 roku. Służył w 14 Pułku Artylerii. W 1914 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w swoim pułku, w 560 Baterii Artyleryjskiej, 3 Pułku Artylerii i w 21 Pułku Artylerii. Podczas działań wojennych został ranny. W marcu 1918 roku został awansowany na stopień por.

   Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry służąc w 14 Pułku Artylerii, 29 Dywizji Piechoty, 13 Ciężkim Pułku Artylerii, 5 Pułku Artylerii, 3 Pułku Artylerii i w 41 Pułku Artylerii. W 1926 roku został awansowany na stopień kpt, a w 1934 roku na stopień mjr. Ukończył wiele kursów artyleryjskich. W styczniu 1937 roku został awansowany na stopień ppłk. W lipcu 1939 roku objął dowodzenie 96 Pułku Artylerii.

   Dowodził tym pułkiem walcząc podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku w Polsce. W listopadzie 1939 roku został awansowany na stopień płk. Stał na czele tego pułku podczas kampanii francuskiej w 1940 roku. W październiku 1940 roku objął dowodzenie 137 Pułku Artylerii. Od stycznia 1942 roku do kwietnia 1943 roku dowodził Arko 147 (niem. Artillerie-Kommandeur 147), a od kwietnia 1943 roku do stycznia 1944 roku Arko 404 (niem. Artillerie-Kommandeur 404). W kwietniu 1943 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Od stycznia do marca 1944 roku pozostawał w rezerwie OKH. W marcu 1944 roku objął dowodzenie obszaru obronnego Rotterdam. Był nim aż do kwietnia 1945 roku. Pod koniec wojny dowodził obszarem wojskowym 534. Pod koniec wojny został ranny.

   Zmarł w dniu 19 maja 1945 roku w szpitalu wojskowym w Klingenthal w Saksonii.