Jednostki

45 Dywizja Piechoty

    Została sformowana na mocy rozkazu z dnia 1 kwietnia 1938 roku w XVII Okręgu Wojskowym. Miejscem stacjonowania jej sztabu był austriacki Linz. Właściwie była to dywizja austriacka, która została formalnie włączona do armii niemieckiej w dniu 1 kwietnia 1938 roku, po „anschlussie”  Austrii. Powstała poprzez przemianowanie austriackiej 4 Dywizji Piechoty na niemiecką 45 Dywizję Piechoty. W 1939 roku brała udział w zajęciu obszaru Czech. Podczas kampanii wrześniowej jej dowódcą był gen. leut. Friedrich Materna, a oficerem operacyjnym (Ia) ppłk Wilhelm M-nch.

   We wrześniu 1939 roku w jej skład wchodziły:

 

130 Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Regiment 130) – dowódca płk Claus Boie; miejsce postoju: sztabu, I i II batalionu – Czeski Krumlow, III batalionu – Freistadt; nr poczty polowej sztabu pułku 25573

133 Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Regiment 133) – dowódca płk Rudolf von B-nau; miejsce postoju: sztabu, I, II, III batalionu oraz I rezerwowego batalionu – Linz, II rezerwowego batalionu – Wels; nr poczty polowej sztabu pułku 17265

135 Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Regiment 135) – dowódca płk Wilhelm Mittermaier; miejsce postoju: sztabu i I batalionu – Ried, II batalionu – Braunau, III batalionu – Gmunden; nr poczty polowej sztabu pułku 03499

98 Pułk Artylerii (niem. Artillerie-Regiment 98) – dowódca (prawdopodobnie) ppłk Wintzer; miejsce postoju: sztabu, I i II dywizjonu – Wels, III dywizjonu – Czeski Krumlow; nr poczty polowej sztabu pułku 11798; w skład tego pułku wchodziły:

 

  • I Dywizjon – dowódca ppłk Kemminger
  • II Dywizjon – dowódca ppłk Kurt Domansky
  • III Dywizjon – dowódca nieznany
  • IV Dywizjon – dowódca nieznany

 

-  I dywizjon z 99 Pułku Artylerii Ciężkiej (niem. Schwere Artillerie-Regiment 99) – dowódca ppłk Bischof; miejsce postoju – Linz

-  81 batalion pionierów (niem. Pionier-Bataillon 81): miejsce postoju – Ottensheim;

-  45 oddział przeciwpancerny (niem. Panzerabwehr-Abteilung 45): miejsce postoju – nie został wystawiony

-  65 dywizyjny oddział łączności (niem. Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 65): miejsce postoju – Linz

-  45 batalion zapasowy (niem. Feldersatz-Bataillon 45)

-  45 oddział obserwacyjny (niem. Aufklärungs-Abteilung 45)

-  oddziały pomocnicze

 

    Po zakończeniu walk w Polsce dywizja została przerzucona na zachód Europy. Walczyła we Francji w 1940 roku w składzie 2 Armii. Następnie do maja 1941 roku stacjonowała na obszarze Belgii. W czerwcu 1941 roku w składzie 4 Armii brała udział w uderzeniu na ZSRR. Później walczyła w składzie 2 Armii. Brała udział w bitwie na łuku kurskim. W czerwcu 1944 roku podlegając Grupie Armii „Środek” została rozbita w „kotle” pod Bobrujskiem.