Dowódcy

Płk Claus Boie (1891-1983)

   Urodził się w dniu 10 stycznia 1891 roku w Królewcu. Wstąpił do niemieckiej armii w roku. Służył w 165 Pułku Piechoty. Podczas I wojny światowej walczył w szeregach swojego pułku na froncie zachodnim. Po jej zakończeniu pozostał w szeregach Reichswehry.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził 130 Pułkiem Piechoty. Po zakończeniu walk został przeniesiony do rezerwy OKH. Później został dowódcą 572 Pułku Piechoty. W listopadzie 1942 roku został ponownie przeniesiony do rezerwy OKH. W grudniu 1942 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Następnie został powołany na komendanta niemieckiego Dowództwa Polowego 497 w Marsylii, gdzie w chwili zakończenia wojny dostał się do francuskiej niewoli. Został zwolniony w marcu 1948 roku.

   Zmarł w dniu 28 lub 29 sierpnia 1983 roku w L-neburgu. Jest pochowany na tym samym cmentarzu w L-neburgu, gdzie spoczywają również gen. Iwan Heunert i gen. Kurt von Tippelskirch.