Dowódcy

płk Wilhelm Mittermaier (1889-1971)

     Urodził się w dniu 31 lipca 1889 roku w Kempten w Bawarii. Dowodził 135 Pułkiem Piechoty w okresie od 1 listopada 1938 roku do 10 listopada 1939 roku. W grudniu 1940 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Od sierpnia do października 1941 roku dowodził Polową Dywizją Zapasową „E”. Ponownie na krótko objął jej dowodzenie w styczniu 1942 roku. W grudniu 1942 roku został awansowany na stopień gen. leut. Od marca 1943 roku do lipca 1943 roku najprawdopodobniej wykładał w szkole Wehrmachtu i pracował w Sztabie Budowlanym XVII Okręgu Wojskowego.

   Zmarł w 1971 roku w Heidelbergu.