Jednostki

XVIII Korpus Armijny

    Korpus powstał w kwietniu 1938 roku po „anschlussie” Austrii, na bazie XVIII Okręgu Wojskowego z siedzibą w Salzburgu. W sierpniu 1939 roku mobilizowano do podlegających mu jednostek osoby zamieszkałe na terenie tego okręgu wojskowego, więc były to jednostki zazwyczaj pochodzenia austriackiego. W listopadzie 1940 roku został przekształcony w XVIII Korpus Górski.

   Jego dowódca we wrześniu 1939 roku był gen. piechoty Eugen Beyer, szefem sztabu gen. mjr Rudolf Konrad, a oficerem operacyjnym (Ia) płk Erich Hofmann. W skład tego korpusu we wrześniu 1939 roku wchodziły:

 

2 Dywizja Pancerna - dowódca gen. leut. Rudolf Veiel

3 Dywizja Strzelców Górskich - dowódca gen. leut. Eduard Dietl

4 Dywizja Lekka - dowódca gen. mjr Alfred Ritter von Hubicki

 

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku walczył w Polsce w składzie 14 Armii. Potem w składzie 9 Armii walczył we Francji podczas kampanii francuskiej 1940 roku. Po kapitulacji armii francuskiej do końca 1940 roku stacjonował na terytorium Francji, najpierw w składzie 12 Armii, a później1 Armii. jako XVIII Korpus Górski został w 1941 roku przerzucony do Rumunii i Grecji, gdzie prowadził walki w ramach 12 Armii. Następnie w 1942 roku został przerzucony do Skandynawii, gdzie toczył walki w składzie 20 Armii Górskiej. W lutym 1945 roku został przerzucony na Pomorze Zachodnie, gdzie w składzie 2 Armii stawiał czoła Sowietom. Tam też ostatecznie skapitulował.