Dowódcy

Gen. piechoty Eugen Beyer (1892-1940)

    Urodził się w dniu 18 lutego 1892 roku w Pohrlitz w S-dmähren, czyli w czeskich Pohorelicach w południowych Morawach. Z pochodzenia Austriak. W szeregi austriackiej armii wstąpił w 1902 roku. W 1903 roku został awansowany na stopień ppor. Służył w Węgierskim Pułku Piechoty „Pucherna" Nr 31. W 1909 roku został awansowany na stopień por. w latach 1913-1915 służył w sztabie fortecznym twierdzy Kraków. W chwili wybuchu I wojny światowej był od 1913 roku w stopniu kpt. W 1917 roku został awansowany na stopień mjr.

   Po zakończeniu wojny pozostał w armii austriackiej, służąc w 17 Dywizji Piechoty i w oddziałach granicznych. W 1921 roku został awansowany na stopień ppłk. W 1924 roku i ostatecznie w 1926 roku został awansowany na stopień płk. W 1931 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Od 1935 roku do 1938 roku dowodził 6 Dywizją Piechoty. Od 1936 roku był w stopniu feldmarszałka leut. W szeregach armii niemieckiej znalazł się po „anschlussie” Austrii. W kwietniu 1938 roku został awansowany na stopień niemieckiego gen. piechoty. Wkrótce powołano go na dowódcę XVIII Korpusu Armijnego, który w lecie 1939 roku był mobilizowany w tzw. drugim rzucie mobilizacyjnym.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tym korpusem walcząc w Polsce. W czerwcu 1940 roku został przeniesiony do rezerwy OKH, prawdopodobnie ze względu na zły stan zdrowia.

   Zmarł w dniu 25 lipca 1940 roku w Salzburgu.