Dowódcy

Gen. mjr Rudolf Karl Peter Georg Konrad (1891-1964)

   Urodził się w dniu 7 marca 1891 roku w Kulmbach. Wstąpił w szeregi niemieckiej armii w 1910 roku. Służył w 1 Królewskim Bawarskim Pułku Artylerii Polowej „Prinzregent Luitpold“. W 1912 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w szeregach swojego pułku. W 1916 roku został awansowany na stopień ppor. W lecie 1917 roku został ranny.

   Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry, służąc 7 Bawarskim Pułku Artylerii, 7 Dywizji Reichswehry, 5 Pułku Artylerii i w 19 Bawarskim Pułku Piechoty. W 1922 roku został awansowany na stopień kpt. W 1926 roku został skierowany do pracy w berlińskim Ministerstwie Reichswehry. W 1931 roku został awansowany na stopień mjr. W 1933 roku został awansowany na stopień ppłk, a w 1935 roku na stopień płk. Od 1934 roku służył w Pułku Piechoty „M-nchen”. W 1935 roku powierzono mu dowodzenie 100 Pułku Strzelców Górskich. W kwietniu 1938 roku został powołany na stanowisko szefa sztabu XVIII Korpusu Armijnego. Brał udział w „anschlussie” Austrii i w zajęciu czeskich Sudetów. W kwietniu 1939 roku został awansowany na stopień gen. mjr.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku piastował stanowisko szefa sztabu XVIII Korpusu Armijnego. Po ich zakończeniu został szefem sztabu 2 Armii i walczył podczas kampanii francuskiej w 1940 roku. Pod koniec 1940 roku został przeniesiony do rezerwy OKH. W lutym 1941 roku został awansowany na stopień gen. leut. Powierzono mu dowodzenie 7 Dywizji Górskiej. W grudniu 1941 roku został dowódcą XXXXIX Korpusu Wojsk Górskich. W marcu 1942 roku został awansowany na stopień gen. wojsk górskich. W sierpniu 1942 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). Dowodząc swoim korpusem walczył na Krymie. Potem został ponownie przeniesiony do rezerwy OKH. Pod koniec 1944 roku powierzono mu służbę w dowództwie Grupy Armii „Południe”. Pod koniec wojny dowodził LXVIII Korpusem Armijnym. Dostał się najprawdopodobniej do amerykańskiej niewoli, z której został zwolniony w 1947 roku. 

   Zmarł w dniu 10 czerwca 1964 roku w Monachium.