Dowódcy

Mjr August Viktor Henning Otto Ferdinand von Quast (1900-1960)

    Urodził się w dniu 27 kwietnia 1900 roku w Poczdamie. Wstąpił w szeregi niemieckiej armii w 1918 roku. Służył w 2 Pomorskim Pułku Kirasjerów „Königin“. Zdążył jeszcze wziąć udział w działaniach wojennych.

   Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w 6 Pruskim Pułku Rajtarów, który z czasem przekształcił się w 6 Pułk Pancerny. W 1922 roku został awansowany na stopień ppor., w 1927 roku na stopień por., a w sierpniu 1938 roku na stopień mjr. W grudniu 1938 roku powierzonemu stanowisko oficera operacyjnego (Ia) w 2 Dywizji Pancernej.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku pełnił tą funkcję w 2 Dywizji Pancernej, walcząc w Polsce. Tak samo było podczas kampanii francuskiej w 1940 roku. w grudniu 1940 roku awansowano go na stopień ppłk. Podczas kampanii bałkańskiej w 1941 roku oraz w pierwszej fazie uderzenia na ZSRR nadal był oficerem Ia tej dywizji. Później powierzono mu stanowisko szefa sztabu XXXXI Zmotoryzowanego Korpusu Armijnego, który z czasem został przemianowany na XXXXI Korpus Pancerny. W czerwcu 1942 roku został awansowany na stopień płk. Z końcem 1942 roku przeniesionego do rezerwy OKH, ale już na początku 1943 roku powierzono stanowiska szefa sztabu walczącej w Afryce Północnej 5 Armii Pancernej. Tam też w dniu 9 maja 1943 roku dostał się do niewoli. W sierpniu 1943 roku został awansowany na stopień gen. mjr.

   Zmarł w 1960 roku w Mannheim.