Dowódcy

Ppłk Eberhard Ostman von der Leye (1897-?)

   Urodził się w dniu 16 października 1897 roku w Hannowerze. Pochodził z arystokratycznej i bardzo wpływowej rodziny. W okresie od lutego 1940 roku do października 1942 roku był instruktorem w elitarnej szkole wojsk pancernych Wehrmachtu, Pułku „Panzer Lehr” w W-nsdorf koło Bergen. Był już wtedy w stopniu płk. Od czerwca 1941 roku do do września 1941 roku dowodził 25 Pułkim Pancernym. Od listopada 1943 roku pracował w OKH. W dniu 20 kwietnia 1945 roku, w ostatnie urodziny f-hrera, został odznaczony Niemieckim Krzyżem Żelaznym w Srebrze (niem. Deutsche Kreuz in Silber). Prawdopodobnie do końca wojny pozostał w stopniu płk.

    Przeżył koniec wojny, ale data jego śmierci jest nieznana.