Dowódcy

Gen. mjr Gustav Fritz Julius von Vaerst (1894-1975)

     Urodził się w dniu 19 kwietnia 1894 roku w Meiningen. Wstąpił w szeregi niemieckiej armii w 1912 roku. Służył w 2 Pułku Huzarów „Landgraf Friedrich II. von Hessen-Homburg” Nr 14. W 1914 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w szeregach swojego pułku, 22 Brygady Kawalerii, 3 Dywizji Kawalerii i w 2 Dywizji Kawalerii. Walczył na froncie wschodnim. W 1917 roku został awansowany na stopień por.

   Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Reichswehry. Jednocześnie był członkiem ochotniczego Freikorpsu. Służył w 16 Pułku Rajtarów, 7 Dywizji Reichswehry i w 1 Brygadzie Kawalerii we Frankfurcie nad Odrą. W 1924 roku został awansowany na stopień rotmistrza, a w 1933 roku na stopień mjr. Od 1933 do 1935 roku był wykładowca taktyki w Szkole Kawalerii w Hanowerze. W 1935 roku został awansowany na stopień ppłk. Jednocześnie powierzonemu dowodzenie kompanią 2 Brygadzie Strzelców. W styczniu 1938 roku objął tymczasowe dowodzenie 2 Brygady Strzelców. W sierpniu 1938 roku został awansowany na stopień płk.

   Podczas kampanii wrześniowej w Polsce w 1939 roku dowodził brygadą walcząc w Polsce. Podobnie było podczas kampanii francuskiej w 1940 roku. W lipcu 1940 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). Służył w sztabie 2 Brygady Strzelców podczas kampanii bałkańskiej w 1941 roku. Od maja do grudnia 1941 roku pełnił funkcję komendanta szkoły wojsk pancernych w Krampnitz. We wrześniu 1941 roku został awansowany na stopień gen. mjr. W grudniu 1941 roku został przerzucony do składu „Deutsches Afrika Korps – DAK”. Od sierpnia 1942 roku dowodził walczącą w Afryce Północnej 15 Dywizją Pancerną. W listopadzie 1942 roku został awansowany na stopień gen. leut., a w marcu 1943 oku na stopień gen. wojsk pancernych. Od marca 1943 roku przez krótki okres czasu dowodził 5 Armią Pancerną. W dniu 9 maja 1943 roku dostał się do amerykańskiej niewoli, z której został zwolniony w 1947 roku. 

    Zmarł w dniu 10 października 1975 roku w Nordheim vor der Rhön.