Dowódcy

Mjr Horst Kitschmann (1895-1975)

    Urodził się w dniu 24 listopada 1895 roku. Uczestnik I wojny światowej. W 1915 roku został awansowany na stopień ppor. Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry do 1928 roku służąc w 6 Pułku Rajtarów. W latach 1928-1930 służył w 1 Pułku Rajtarów. W 1930 roku został dowódcą szwadronu w 7 Wrocławskim Pułku Rajtarów. W 1930 roku został awansowany na stopień rotmistrza. W 1935 roku został awansowany na stopień mjr. W kwietniu 1938 roku objął dowodzenie 5 zmotoryzowanej kompanii rozpoznawczej.  W styczniu 1939 roku został awansowany na stopień ppłk.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził kompanią rozpoznawczą walcząc w Polsce. Dowodził nią również podczas kampanii francuskiej w 1940 roku. Odwołano go ze stanowiska dowódcy tej kompanii w październiku 1940 roku. W listopadzie 1941 roku został awansowany na stopień płk. W okresie od lutego 1942 roku do września 1944 roku był niemieckim attache wojskowym w Helsinkach (na obszar Finlandii i Szwecji). Później dostał się do sowieckiej niewoli. Przebywał w sowieckim więzieniu na moskiewskiej Łubiance w jednej celi z Raoulem Wallenbergiem (opisał później swoje wspomnienia z tego okresu). Prawdopodobnie został przez Sowietów zwolniony w 1955 roku.

    Zmarł w dniu 11 listopada 1975 roku.