Dowódcy

Ppłk Karl Decker (1897-1945)

    Urodził się w dniu 30 listopada 1897 roku w miejscowości Borntin na Pomorzu Zachodnim. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1914 roku. Służył w 54 Pułku Piechoty. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w swoim pułku. Podczas wojny uzyskał awans na stopień ppor.

   Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w 6 Pułku Rajtarów. W 1930 roku został awansowany na stopień rotmistrza, a w 1935 roku na stopień mjr. W październiku 1936 roku powołano go na dowódcę 38 dywizjonu niszczycieli czołgów. W kwietniu1939 roku został awansowany na stopień ppłk.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził dywizjonem walcząc w Polsce. Dowodził nim również podczas kampanii francuskiej w 1940 roku oraz podczas kampanii bałkańskiej w 1941 roku. W czerwcu 1941 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). W lutym 1942 roku został awansowany na stopień płk. We wrześniu 1943 roku objął dowodzenie walczącej na froncie wschodnim 5 Dywizji Pancernej. W grudniu 1943 roku został awansowany na stopień gen. mjr. W maju 1944 roku został odznaczony Liśćmi Dębowymi do Krzyża Rycerskiego (niem. Eichenlaub zum Ritterkreuz), a w czerwcu 1944 roku został awansowany na stopień gen. leut. W październiku 1944 roku powierzono mu dowodzenie XXXIX Korpusu Armijnego. W styczniu 1945 roku został awansowany na stopień gen. wojsk pancernych. Jego korpus w 1945 roku walczył na Śląsku.

   Zginął w dniu 21 kwietnia 1945 roku w okolicach miejscowości Grossbrunsrode koło Brunszwiku. Pośmiertnie został odznaczony Mieczami do Krzyża Rycerskiego (niem. Schwerter zum Ritterkreuz mit Eichenlaub).