Jednostki

3 Dywizja Strzelców Górskich

   Została sformowana na początku kwietnia 1938 roku w Gratzu na bazie 5 i 7 dywizji austriackich. Podlegała XVIII Okręgowi Wojskowemu. We wrześniu 1939 roku jej dowódcą był gen. mjr Eduard Dietl, a oficerem operacyjnym (Ia) ppłk Robert Bader.

   W jej skład wchodziły:

 

138 Pułk Strzelców Górskich (niem. Gebirgs-Jäger-Regiment 138) – dowódca (najprawdopodobniej) ppłk Weiss; pułk składał się z trzech batalionów; nr poczty polowej sztabu pułku 00556

139 Pułk Strzelców Górskich (niem. Gebirgs-Jäger-Regiment 139) – dowódca nieznany; pułk składał się z trzech batalionów; nr poczty polowej sztabu pułku 11075

112 Pułk Artylerii Górskiej (niem. Gebirgs-Artillerie-Regiment 112) – dowódca (najprawdopodobniej) ppłk Meindl; adiutant pułku kpt Laurin; pułk składał się z czterech dywizjonów; nr poczty polowej sztabu pułku 22155; w jego skład wchodziły:

 

  • I Dywizjon – dowódca ppłk Tr-bswetter; składał się z dwóch baterii; adiutant ppor. L-tgendorf
  • II Dywizjon – dowódca mjr Auer; składał się z dwóch baterii; adiutant ppor. Stohr
  • III Dywizjon – dowódca ppłk Mönch; składał się z dwóch baterii; adiutant ppor. Schulmeister
  • 10 zapasowa bateria – dowódca por. Bauer

 

-  112 batalion rozpoznawczy (niem. Aufklärungs-Abteilung 112) - nr poczty polowej sztabu batalionu 20914

-  48 batalion przeciwpancerny (niem. Panzerabwehr-Abteilung 48) - nr poczty polowej sztabu batalionu 05400

-  83 batalion pionierów górskich (niem. Gebirgs-Pionier-Bataillon 83) – dowódca (najprawdopodobniej) ppłk Paul Klatt; nr poczty polowej sztabu batalionu 30354 A

-  oddziały pomocnicze (niem. Divisionseinheiten 68)

 

   Po zakończeniu walk w Polsce dywizja w 1940 roku brała udział w inwazji na Norwegię. Walczyła pod Narwikiem. Do maja 1942 roku przebywała na terenie Norwegii. Następnie została przerzucona na front wschodni, gdzie walczyła pod Leningradem i na Ukrainie. W 1943 roku została przerzucona nad Morze Czarne. W 1944 roku w ramach 8 Armii walczyła w Karpatach, na Węgrzech i na Słowacji. Z początkiem 1945 roku została włączona do składu 1 Armii Pancernej. Od lutego 1945 roku toczyła boje na Górnym Śląsku. Skapitulowała w maju 1945 roku razem z Grupą Armii „Środek”.