Dowódcy

Ppłk Władysław Kornel Slawiczek

   W latach 1923-1925 ukończył kurs w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie; w 1925 roku został awansowany na stopień mjr; w 1930 roku pracował w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych; w latach 1935-1937 pełnił służbę jako zastępca dowódcy 28 Pułku Artylerii Lekkiej; od dnia 23 sierpnia 1939 roku dowodził IV dywizjonem artylerii fortecznej; dowodził całością sił artyleryjskich skierowanych do obsady obiektów Obszaru Warownego „Śląsk”.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: