Dowódcy

Płk Wilhelm von Apell (1892-1969)

   Urodził się w dniu 16 stycznia 1892 roku w B-ckeburgu. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1910 roku. Służył w 7 Westfalskim Pułku Strzelców. W 1911 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w swoim pułku. Był dwukrotnie ranny. W 1916 roku został awansowany na stopień por.

   Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w 1 Pruskim Pułku Piechoty. W 1923 roku został awansowany na stopień kpt. W 1932 roku rozpoczął służbę w 16 Pułku Rajtarów. W 1933 roku został awansowany na stopień mjr. Później służył w Pułku Rajtarów „Erfurt” i w 2 batalionie strzelców motocyklowych. W 1936 roku został awansowany na stopień ppłk. W sierpniu 1938 roku powierzono mu dowództwo 11 Pułku Strzelców Konnych. W październiku 1938 roku został awansowany na stopień płk.

   Dowodził tym pułkiem podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. W lutym 1940 roku powierzono mu dowództwo 9 Brygady Strzelców z 9 Dywizji Pancernej. W kwietniu 1941 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Brał udział w kampanii bałkańskiej, za co w 1941 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). W sierpniu 1941 roku został przeniesiony do rezerwy OKH, ale już we wrześniu tego roku powierzono mu dowództwo 22 Dywizji Pancernej. Pod koniec 1942 roku ponownie został przeniesiony do rezerwy OKH. W marcu 1943 roku rozpoczął pracę jako inspektor uzbrojenia w Wiedniu. W kwietniu 1943 roku został awansowany na stopień gen. leut. W chwili zakończenia wojny dostał się do amerykańskiej niewoli, z której został zwolniony w 1947 roku.

    Zmarł w dniu 7 marca 1969 roku w Varnholt.