Dowódcy

Ppłk Bruno Ritter von Hauenschild (1896-1953)

   Urodził się w dniu 9 czerwca 1896 roku w W-rzburgu. W szeregi niemieckiej armii wstąpił prawdopodobnie w 1914 roku. Służył w 11 Królewskim Bawarskim Pułku Artylerii Polowej. W 1915 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej.

   Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w 7 bawarskim oddziale motocyklowo-rowerowym. W 1924 roku został awansowany na stopień por., a w 1928 roku na stopień kpt. Przez następne cztery lata pracował w Ministerstwie Reichswehry. W 1935 roku został awansowany na stopień mjr. Jednocześnie powierzonemu dowodzenie oddziału motocyklowego „M-nchen”, a później 7 zmotoryzowanego oddziału rozpoznawczego. W styczniu 1938 roku został awansowany na stopień ppłk. W październiku 1938 roku został dowódcą 9 Pułku Rozpoznawczego.

   Dowodził tym pułkiem podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Wkrótce został dowódcą 7 Pułku Pancernego, którym dowodził podczas kampanii francuskiej w 1940 roku. W listopadzie 1940 roku został awansowany na stopień płk. W 1941 roku podczas uderzenia na ZSRR dowodził 4 Brygadą Pancerną. W sierpniu 1941 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). W listopadzie 1941 roku został przeniesiony do rezerwy OKH. W kwietniu 1942 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Jednocześnie został dowódcą 24 Dywizji Pancernej. Podczas walk pod Stalingradem został ciężko ranny. We wrześniu 1942 roku został odznaczony Liśćmi Dębowymi do Krzyża Rycerskiego (niem. Eichenlaub zum Ritterkreuz). W 1943 roku był komendantem szkoły wojsk pancernych. W styczniu 1944 roku został awansowany na stopień gen. leut. W styczniu 1945 roku powierzono mu dowództwo zastępczego dowództwa III Korpusu Armijnego w Berlinie. Przez jakiś czas pełnił funkcję wojskowego komendanta miasta. Po upadku Berlina dostał się do niewoli, z której podobno został już na jesień 1945 roku zwolniony.

    Zmarł w dniu 10 marca 1953 roku w Monachium.