Dowódcy

Ppłk Werner Kampfhenkel (1893-1977)

   Urodził się w dniu 25 listopada 1893 roku M-hlhausen. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1913 roku. Służył w 17 Pułku Artylerii Lekkiej. W 1914 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w szeregach swojego pułku, a także w 18 Pułku Artylerii Lekkiej i 46 Pułku Artylerii Lekkiej. W 1918 roku został awansowany na stopień por.

   Po jej zakończeniu pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w 18 Pułku Artylerii Lekkiej, 11 Pułku Artylerii, 5 Pułku Artylerii i w 35 Pułku Artylerii. W 1926 roku został awansowany na stopień kpt, a w 1934 roku na stopień mjr. W styczniu 1937 roku został awansowany na stopień ppłk. W grudniu 1938 roku powierzono mu dowództwo102 Pułku Artylerii.

   Dowodził tym pułkiem podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. W październiku 1939 roku został awansowany na stopień płk. Dowodził nim aż do sierpnia 1941 roku. Od października 1941 roku do grudnia 1942 roku dowodził artylerią w III Korpusie Pancernym. W kwietniu 1943 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Od kwietnia 1943 roku do kwietnia 1945 roku pełnił funkcję dowódcy Arko 121 (niem. Artillerie-Kommandeur 121). W ostatnim miesiącu wojny był dowódcą 72 Dywizji Piechoty. Dostał się do sowieckiej niewoli, z której został zwolniony w 1949 roku.

   Zmarł w dniu 27 marca 1977 roku w Karlsruhe.