Dowódcy

Płk Hermann Job Wilhelm von Witzleben (1892-1976)

    Urodził się w dniu 19 marca 1892 roku w Langenslaza. Pochodził z rodziny o silnych tradycjach wojskowych. Był synem gen. mjr Hermanna von Witzleben (1864-1938). Część jego rodziny pochodziła z Dolnego Śląska. Urodzony we Wrocławiu Erwin von Witzleben był jednym z opozycjonistów wobec Hitlera i uczestników lipcowego spisku, za co w sierpniu 1944 roku został zamordowany. Erwin był krewniakiem Hermanna. Hermann w lutym 1942 roku pracował w sztabie dowództwa 2 Armii, za co został odznaczony Niemieckim Krzyżem w Złocie (niem. Deutsches Kreuz in Gold). Inni członkowie jego rodziny (co najmniej dwóch) także służyli w tym czasie niemieckiej armii.

     Hermann zmarł w dniu 27 sierpnia 1976 roku.