Dowódcy

Gen. leut Oskar Vogl (1881-1954)

   Urodził się w dniu 29 kwietnia 1881 roku w Monachium. Wstąpił w szeregi niemieckiej armii w 1899 roku. Służył w 2 Królewskim Bawarskim Pułku Artylerii Polowej „Horn“. W 1901 roku został awansowany na stopień ppor. Następnie służył w 8 Królewskim Bawarskim Pułku Artylerii Polowej „Prinz Heinrich von Preussen“. Uczestnik I wojny światowej. W 1918 roku został awansowany na stopień mjr.

   Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w sztabie 21 Brygady Reichswehry, w sztabie VII Dowództwa Artylerii w Monachium i w sztabie 7 Dywizji Piechoty. W 1924 roku został awansowany na stopień ppłk. W 1926 roku rozpoczął służbę w 7 Bawarskim Pułku Artylerii. W 1928 roku został awansowany na stopień płk, a w 1929 roku został dowódcą 7 Bawarskiego Pułku Artylerii. W 1930 roku powołano go na dowódcę VII Dowództwa Artylerii (Arko 7) w Monachium. W 1931 roku został awansowany na stopień gen. mjr.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził Arko 7. W 1940 roku został dowódcą 167 Dywizji Piechoty. Później pracował jako inspektor OKH. W lutym 1941 roku rozpoczął służbę w Głównej Kwaterze f-hrera. W kwietniu 1941 roku został awansowany na stopień gen. artylerii. Pod koniec wojny pracował w komisji wojskowej ds. uzbrojenia. 

   Zmarł w dniu 4 lutego 1954 roku w Irschenhausen.