Dowódcy

Ppłk Hubertus „Hubert” Lamey (1896-1981)

   Urodził się w dniu 30 października 1896 roku w Mannheim. Wstąpił w szeregi niemieckiej armii w 1915 roku. Uczestnik I wojny światowej.  Został awansowany na stopień ppor. Służył w 40 Polowym Rezerwowym Pułku Piechoty. Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Reichswehry.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku pełnił funkcję oficera operacyjnego (Ia) w 27 Dywizji Piechoty. W sierpniu 1942 roku (prawdopodobnie w stopniu płk) został dowódcą 328 Pułku Grenadierów. Dowodził nim do listopada 1943 roku. W grudniu 1943 roku powrócił do 27 Dywizji Piechoty, a styczniu 1944 roku przerzucono go do 28 Dywizji Strzelców Górskich. Następnie został skierowany na kurs dowódców do Jeleniej Góry. W lutym 1944 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). Podczas kursu miał wypadek na nartach i do maja 1944 roku przebywał w szpitalu. We wrześniu 1944 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Pod koniec wojny dowodził 118 Dywizją Strzelców Górskich. Dostał się do niewoli zachodnich aliantów.

   Zmarł w dniu 7 kwietnia 1981 roku w Augsburgu.