Dowódcy

Gen. mjr Joseph Lehmann (1888-1971)

     Urodził się w dniu 26 sierpnia 1888 roku w Baumenheim. W czerwcu 199 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził 40 Pułkiem Piechoty. W czerwcu 1941 roku został awansowany na stopień gen. leut. Od dnia 16 kwietnia do 15 czerwca 1942 roku dowodził 240 Dywizją Piechoty.

    Zmarł w dniu 22 listopada 1971 roku w Haunstetten.