Dowódcy

Płk Wilhelm Haverkamp (1891-1972)

   Urodził się w dniu 28 czerwca 1891 roku w Maikammer. Wstąpił w szeregi niemieckiej armii w 1910 roku. Służył w 3 Bawarskim Pułku Piechoty. W 1912 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w szeregach swojego pułku. w 1914 roku został ranny. Po rekonwalescencji został przeniesiony do 19 Bawarskiego Rezerwowego Pułku Piechoty, w którym służył aż do końca wojny. W 1916 roku został awansowany na stopień por.

   Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w 3 Bawarskim Pułku Piechoty, 3 Bawarskiej Brygadzie Piechoty, 44 Pułku Piechoty, 42 Pułku Strzelców i w 19 Pułku Piechoty. W 1921 roku został awansowany na stopień kpt. Do 1934 roku służył w 19 Bawarskim Pułku Piechoty. W 1932 roku został awansowany na stopień mjr. W 1934 roku powierzono mu dowództwo 20 Pułku Piechoty. W listopadzie 1934 roku został awansowany na stopień ppłk. W październiku 1935 roku rozpoczął służbę jako dowódca batalionu w 63 Pułku Piechoty. W 1937 roku został awansowany na stopień płk. W lutym 1939 roku został dowódcą 63 Pułku Piechoty.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tym pułkiem walcząc w Polsce. Od lutego 1940 roku do lipca 1941 roku dowodził 522 Pułkiem Piechoty. W lipcu 1941 roku został ranny i przeniesiony do rezerwy OKH. W sierpniu 1941 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Od kwietnia do lipca 1942 roku dowodził 711 Dywizją Piechoty. Po krótkiej przerwie w rezerwie OKH od września 1942 roku do sierpnia 1944 roku pracował w dowództwie wojskowym w GG. Znalazł się w rezerwie OKH i do końca wojny nie powierzono mu żadnego stanowiska dowódczego. Jego brat został uwięziony ze względu na podejrzenie o udział w antyhitlerowskim spisku. On sam w 1945 roku dostał się do amerykańskiej niewoli, z której został zwolniony w 1947 roku.

    Zmarł w dniu 18 listopada 1972 roku w Ingolstadt.