Dowódcy

Płk August Hagl (1888-1972)

    Urodził się w dniu 19 czerwca 1888 roku w Landeshut. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1909 roku. Służył w 9 Bawarskim Pułku Piechoty. W 1911 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej. W 1915 roku został awansowany na stopień por. Rozpoczął służbe w 18 Bawarskim Pułku Piechoty. Pod koniec wojny służył w 17 Bawarskim Rezerwowym Pułku Piechoty. W 1918 roku został awansowany na stopień kpt.

   Po zakończeniu wojny, od 1920 roku został przeniesiony do policji, gdzie dosłużył się stopnia ppłk-a policji. W szeregi armii powrócił w 1935 roku. Służył w 99 Pułku Piechoty Górskiej. W styczniu 1937 roku został awansowany na stopień płk. W październiku 1937 roku został dowódcą 91 Pułku Piechoty.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tym pułkiem walcząc w Polsce. Dowodził nim do listopada 1940 roku. Na krótko przeniesiono go do rezerwy OKH. Od listopada 1940 roku do lutego 1943 roku był woskowym komendantem Mörchingen. W grudniu 1940 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Później powierzono mu dowództwo istniejącego na froncie wschodnim w rejonie Kurska 668 Dowództwa Polowego. Od lutego do lipca 1943 roku pozostawał w rezerwie OKH. Później mianowano go wojennym komendantem Charkowa i ponownie komendantem Mörchingen. Na przełomie 1944 i 1945 roku ponownie znalazł się w rezerwie OKH. Dowodził Kampfgruppe „Hagl”, pełnił funkcję dowódcy wojskowego w górnej Frankonii. Pod koniec wojny dostał się do amerykańskiej niewoli, z której został zwolniony w 1947 roku.

   Zmarł w dniu 20 czerwca 1972 roku w Kempten.