Dowódcy

Płk Georg Braun (1887-1941)

    Urodził się w dniu 27 października 1887 roku w miejscowości Rittergut Oberrode jako Jörg Braun. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1908 roku. Służył w 1 Górnoalzackim Pułku Piechoty Nr 167. W 1910 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w szeregach w 83 Rezerwowym Pułku Piechoty. W 1915 roku został awansowany na stopień por. Służył także w 50 Brygadzie Rezerwowej Piechoty. W 1917 roku został awansowany na stopień kpt.

   Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w 21 Pułku Piechoty i w 15 Pułku Piechoty. W 1929 roku został skierowany do pracy w Ministerstwie Reichswehry. W 1930 roku został awansowany na stopień mjr., a w 1934 roku na stopień ppłk. W 1934 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Wojny Rzeszy. W 1935 roku został dowódcą batalionu w 15 Pułku Piechoty. W 1936 roku został awansowany na stopień płk. Jednocześnie został dowódcą 73 Pułku Piechoty. W 1938 roku był komendantem Szkoły Wojennej w Hanowerze. W lecie 1939 roku powierzono mu dowództwo 68 Dywizji Piechoty.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził dywizją walcząc w Polsce. W grudniu 1939 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Dowodził nią również podczas kampanii francuskiej w 1940 roku oraz podczas uderzenia na ZSRR w 1941 roku. W dniu 14 listopada 1941 roku podczas walk o Charków jego sztab znajdował się w jednym z miejskich budynków, który został wysadzony w powietrze przez sowieckich partyzantów. Generał zginął podczas tego ataku. W grudniu 1941 roku został pośmiertnie awansowany do stopnia gen. leut.