Jednostki

8 Armia

    Powstała na mocy rozkazu w dniu 1 sierpnia 1939 roku. Miejscem stacjonowania jej sztabu było Drezno. Powstała na bazie 3 drezdeńskiego Dowództwa Wojskowego. Podczas kampanii wrześniowej była w składzie Grupy Armii „Południe”, ale nie brała udziału w walkach na Śląsku. W październiku 1939 roku została przemianowana na 2 Armię i przerzucona na zachód Europy. W sierpniu 1943 roku została odtworzona i przerzucona do walki na front wschodni, gdzie w składzie Grupy Armii „Południe” walczyła na Ukrainie, a później na terenie Rumunii, Węgier i Austrii. Skapitulowała w 1945 roku na terenie Austrii.

   We wrześniu 1939 roku jej dowódcą był gen. piechoty Johannes Blaskowitz, szefem sztabu gen. mjr Hans-Gustav Felber, a oficerem operacyjnym (Ia) płk Walter Schilling.

   W 1939 roku w jej skład wchodziły:

 

X Korpus Armijny (niem. X. Armeekorps) -  dowódca gen. piechoty Wilhelm Ulex

 

  • 24 Dywizja Piechoty (niem. 24. Infanterie-Division) – dowódca gen. leut. Sigismund von Förster
  • 30 Dywizja Piechoty (niem. 30. Infanterie-Division) – dowódca gen. mjr Kurt von Briesen

 

XIII Korpus Armijny (niem. XIII. Armeekorps) – dowódca gen. kawalerii Maximilian Reichsfreiherr von Weichs

 

  • 10 Dywizja Piechoty (niem. 10. Infanterie-Division) – dowódca gen. leut. Conrad von Cochenhausen
  • 17 Dywizja Piechoty (niem. 17. Infanterie-Division) – dowódca gen. artylerii Herbert Loch
  • 1 Pułk SS Leibstandarte „Adolf Hitler" – dowódca Oberstgruppenf-hrer SS Joseph Dietrich

 

13 Odcinek Straży Granicznej (niem. Grenz-Abschnitt-Kommando 13) – dowódca gen. leut. Max von Scheckendorff

14 Odcinek Straży Granicznej (niem. Grenz-Abschnitt-Kommando 14) – dowódca gen. kawalerii Carl-Ludwig Freiherr von Gienanth