Dowódcy

Gen. mjr Hans-Gustav Felber (1889-1962)

  Urodził się w dniu 8 lipca 1889 roku w Wiesbaden. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1908 roku. Służył w 3 Wielkoksiążęcym Heskim Pułku Piechoty „Grossherzogin" Nr 117. W 1909 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w szeregach swojego pułku. W 1915 roku został awansowany na stopień por., a w 1917 roku na stopień kpt.

   Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w 22 Pułku Piechoty, 15 Pułku Piechoty, w sztabie VII Dowództwa Piechoty i w sztabie 7 Dywizji Reichswehry. W 1928 roku został awansowany na stopień mjr. W 1928 roku wraz z awansem na stopień płk powierzonemu pracę sztabie 4 Dywizji Reichswehry. W 1932 roku został dowódcą batalionu w 1 Pruskim Pułku Piechoty w Królewcu, nad którym w 1933 roku objął dowodzenie. W 1934 roku został awansowany na stopień płk. W 1935 roku został szefem sztabu III Korpusu Armijnego. W 1937 roku został awansowany na stopień gen. mjr. W 1939 roku powierzonemu stanowisko szefa sztabu 8 Armii.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku pełnił tę funkcję walcząc w Polsce. W październiku 1939 roku został awansowany na stopień gen. leut., jednocześnie zostając szefem sztabu 2 Armii. Pełnił tę funkcję podczas kampanii francuskiej w 1940 roku. W sierpniu 1940 roku został awansowany na stopień gen. piechoty. Powierzono mu dowodzenie XIII Korpusu Armijnego, na czele którego stał podczas uderzenia na ZSRR w 1941 roku. We wrześniu 194 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). W styczniu 1942 roku został przeniesiony do rezerwy OKH. W kwietniu 1942 roku objął dowodzenie XXXXV Wyższego Dowództwa na zachodzie. Następnie dowodził 1 Armią, LXXXIII Korpusem Armijnym i włoskim Arko 4 (niem. Artillerie-Kommandeur 4). W sierpniu 1943 roku znalazł się w niemieckim dowództwie w Belgradzie. We wrześniu 1944 roku objął dowodzenie nad Oddziałem Armijnym „Serbia”. Był także dowódcą Wyższego Dowództwa Vogesen. Dowodził Grupą Korpuśną „Felber”. Wraz ze swoim sztabem w 1944 roku uczestniczył w niemieckiej grudniowej kontrofensywie w Ardenach. Pod koniec wojny dowodził XIII Korpusem Armijnym i 7 Armią, aż został przeniesiony do rezerwy OKH. W 1945 roku dostał się do niewoli, z której został zwolniony w 1948 roku.

   Zmarł w dniu 8 marca 1962 roku we Frankfurcie nad Menem.