Jednostki

10 Armia

   Powstała na mocy rozkazu mobilizacyjnego z sierpnia 1939 roku w IV Okręgu Wojskowym w Lipsku. Stworzono ją na bazie IV Dowództwa Wojsk Lądowych. Po kampanii wrześniowej przekształcono ją w 6 Armię, znaną z klęski poniesionej w 1943 roku pod Stalingradem. Została ponownie sformowana w sierpniu 1943 roku na froncie włoskim, gdzie walczyła do końca wojny i skapitulowała w maju 1945 roku.

   We wrześniu 1939 roku jej dowódcą był gen. płk Walter von Reichenau, szefem sztabu gen. mjr Friedrich Paulus, a oficerem operacyjnym (Ia) płk Eduard Metz.

  W 1939 roku w jej skład wchodziły:

 

IV Korpus Armijny (niem. IV. Armeekorps) - dowódca gen. piechoty Wilhelm List; korpus w składzie:

 

 • 4 Dywizja Piechoty (niem. 4. Infanterie-Division) – dowódca gen. leut. Erik Hansen
 • 46 Dywizja Piechoty (niem. 46. Infanterie-Division) – dowódca gen. mjr Paul von Hase
 • Arko 24 (niem. Artillerie-Kommandeur 24) – dowódca płk Fritz Schlieper
 • 44 korpuśny oddział łączności (niem. Korps-Nachrichten-Abteilung 44)
 • 404 korpuśny oddział transportowy (niem. Korps-Nachschubtruppen 404)

 

XI Korpus Armijny (niem. XI. Armeekorps) - dowódca gen. artylerii Emil Leeb; korpus w składzie:

 

 • 18 Dywizja Piechoty (niem. 18. Infanterie-Division) – dowódca gen. leut. Erich von Manstein
 • 19 Dywizja Piechoty (niem. 19. Infanterie-Division) - dowódca gen. leut. G-nther Schwantes

 

XIV Korpus Armijny (niem. XIV. Armeekorps) - dowódca gen. piechoty Gustav von Wietersheim; korpus w składzie;

 

 • 13 zmotoryzowana Dywizja Piechoty (niem. 13. Infanterie-Division (mot.) – dowódca gen. leut. Moritz von Faber du Faur
 • 29 zmotoryzowana Dywizja Piechoty (niem. 29. Infanterie-Division (mot.) – dowódca gen. leut. Joachim Lemelsen
 • 60 korpuśny oddział łączności (niem. Korps-Nachrichten-Abteilung 60)
 • 414 korpuśny oddział transportowy (niem. Korps-Nachschubtruppen 414)

 

XV Korpus Armijny (niem. XV. Armeekorps) - dowódca gen. piechoty Hermann Hoth; korpus w składzie:

 

 • 2 Dywizja Lekka (niem. 2. leichte Division) - dowódca gen. leut. Georg Stumme
 • 3 Dywizja Lekka (niem. 3. leichte Division) – dowódca gen. wojsk pancernych  Adolf Kuntzen
 • 61 korpuśny oddział łączności (niem. Korps-Nachrichten-Abteilung 61)
 • 415 korpuśny oddział transportowy (niem. Korps-Nachschubtruppen 415)

 

XVI Korpus Armijny (niem. XVI. Armeekorps) - dowódca gen. płk Erich Hoepner; korpus w składzie:

 

 • 1 Dywizja Pancerna (niem. 1. Panzer-Division) – dowódca gen. leut. Rudolf Schmidt
 • 4 Dywizja Pancerna (niem. 4. Panzer-Division) - dowódca gen. mjr Georg-Hans Reinhardt
 • 14 zmotoryzowana Dywizja Piechoty (niem. 14. Infanterie-Division (mot.) – dowódca gen. leut. Peter Weyer
 • 31 Dywizja Piechoty (niem. 31. Infanterie-Division)- dowódca gen. leut. Rudolf Kaempfe
 • Arko 30 (niem. Artillerie-Kommandeur 30) - dowódca gen. mjr Sigfrid Henrici
 • 62 korpuśny oddział łączności (niem. Korps-Nachrichten-Abteilung 62)
 • 473 korpuśny oddział transportowy (niem. Korps-Nachschubtruppen 473)
 • 654 oddział niszczycieli czołgów (niem. Panzerjäger-Abteilung 654)
 • Sztab 62 batalionu saperów (niem. Pionier-Bataillons-Stab 62)
 • Sztab 617 Pułku Saperów (niem. Stab Pionier-Regiment 617)

 

1 Lekka Dywizja (niem. 1. leichte Division) – dowódca gen. mjr Friedrich Wilhelm von Loeper – odwód armii

Arko 20 (niem. Artillerie-Kommandeur 20)

Kor-ck 540

Armee-Nachschubf-hrer 541

-  549 armijny pułk łączności (niem. Armee-Nachrichten-Regiment 549)

-  oddziały pomocnicze