Dowódcy

Ppłk Otto Beutler (1894-1944)

    Urodził się w dniu 16 marca 1894 roku w Chemnitz w Saksonii. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1913 roku. Służył w 19 Pułku Huzarów. W 1914 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której służył w 19 Pułku Huzarów, 133 Pułku Piechoty i w sztabie 219 Dywizji Piechoty.

    Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w 19 Pułku Kawalerii, 12 Pułku Górskim, 4 Dywizji Reichswehry i w 3 Brygadzie Kawalerii. W 1924 roku został awansowany na stopień por., a w 1929 roku na stopień rotmistrza. W 1930 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Reichswehry, w którym z przerwami pracował do 1937 roku. W 1935 roku został awansowany na stopień mjr, a w 1937 roku na stopień ppłk. W 1937 roku powierzono mu funkcję oficera operacyjnego (Ia) w 14 Dywizji. Od maja 1939 roku pełnił tę samą funkcję w IV Korpusie Armijnym. Od października 1939 roku do czerwca 1942 roku był szefem sztabu IV Korpusu Armijnego. W marcu 1940 roku został awansowany na stopień płk. Od czerwca do sierpnia 1942 roku znajdował się w rezerwie OKH. Przez jakiś czas pracował w OKH, ale potem znowu znalazł się w rezerwie. W październiku 1943 roku został awansowany na stopień gen. mjr. W lipcu 1944 roku został dowódcą walczącej na froncie wschodnim  340 Dywizji Piechoty.

   Zginął w dniu 21 lipca 1944 roku podczas walk na froncie wschodnim.