Dowódcy

Ppłk Władysław Adamczyk (1894-1978)

    Urodzony w dniu 29 stycznia 1894 roku w Straconce; kończył szkołę w Bielsku Białej; od młodości angażował sie w ruch niepodległościowy; podczas I wojny światowej walczył w szeregach Legionów Polskich, najpierw w 3 Pułku Piechoty, a potem w 6 Pułku Piechoty; w 1917 roku po kryzysie przysięgowym został internowany; w listopadzie 1918 roku rozpoczął służbę w Wojsku Polskim; służył w 157 Pułku Piechoty Rezerwy i 7pp; uczestnik obrony Lwowa i wojny polsko-bolszewickiej; został za nią odznaczony Krzyżem Walecznych; później służył w 6 Pułku Piechoty Legionów, najpierw jako dowódca kompanii, a od 1928 roku jako kwatermistrz pułku i od 1930 roku jako pułkowy komendant Przysposobienia Wojskowego; w 1932 roku został pułkowym komendantem Przysposobienia Wojskowego w 63pp, a od 1936 roku w 67pp; w 1938 roku został zastępcą dowódcy w 73pp; w sierpniu 1939 roku powołano go na dowódcę 201 Pułku Piechoty Rezerwowego; dowodził tym pułkiem podczas kampanii wrześniowej przechodząc cały szlak bojowy; po rozbiciu pułku starał się przedostać do Lwowa, ale w dniu 25 września 1939 roku dostał się do niemieckiej niewoli; resztę wojny przesiedział w niemieckich oflagach; po zakończeniu wojny pozostał na zachodzie Europy; do kraju powrócił w 1946 roku; nie przyjęto go do wojska, więc pracował Bielsku-Białej jako pracownik umysłowy w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Górnośląskiego; odmówił proponowanego mu stanowiska w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach; w dniu 8 września 1950 roku został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz wywiadu brytyjskiego; w dniu 8 stycznia 1951 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach został skazany na karę dożywotniego więzienia; wyrok w dniu 13 lipca 1951 roku złagodzono do 5 lat więzienia; karę odsiedział w Centralnym Więzieniu Karnym we Wronkach; w dniu 13 lipca 1956 roku został zwolniony z więzienia i powrócił do Bielska-Białej, gdzie nadal pracował w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Górnośląskiego; w 1959 roku odszedł na emeryturę; zmarł w dniu 24 września 1978 roku w Bielsku-Białej; został pochowany na cmentarzu w rodzinnej Straconce; w dniu 6 grudnia 1991 roku postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach jego poprzedni wyrok został unieważniony.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: