Jednostki

4 Dywizja Piechoty

   Jednostka powstała w październiku 1934 roku na bazie IV Dowództwa Artylerii w Dreźnie w IV Okręgu Wojskowym. W październiku 1935 roku powstał sztab 4 saksońskiej Dywizji Piechoty. W maju 1939 roku dywizja została przerzucona na Śląsk. Podczas kampanii wrześniowej wchodziła w skład IV Korpusu Armijnego ze składu 10 Armii. Jej ówczesnym dowódcą był gen. leut. Erik Hansen, a oficerem operacyjnym (Ia) ppłk Claus K-hl.

   We wrześniu 1939 roku w jej skład wchodziły:

 

10 Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Regiment 10) – dowódca płk Richard Stempel; miejsce postoju sztabu, I i III batalionu – Drezno, II batalionu – Pirna, I rezerwowego batalionu – Radeberg, II rezerwowego batalionu – Kamenz; nr poczty polowej sztabu pułku 11444

52 Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Regiment 52) – dowódca płk Viktor Bartcky; miejsce postoju sztabu, I i III batalionu – Leitmeritz, II batalionu – Böhmisch Leipa oraz batalionu zapasowego - Tetschen; nr poczty polowej sztabu pułku 15159

103 Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Regiment 103) - dowódca płk Karl Edelmann; miejsce postoju sztabu, I i III batalionu Zittau, III batalionu – Reichenberg, I i II rezerwowego batalionu - Löbau; nr poczty polowej sztabu pułku 28081

4 Pułk Artylerii (niem. Artillerie-Regiment 4) – dowódca płk Rudolf Friedrich; miejsce postoju sztabu, I i III dywizjonu – Drezno, II dywizjonu – Leitmeritz; nr poczty polowej sztabu pułku 25680; pułk w składzie:

 

  • I Oddział – dowódca mjr Rath
  • II Oddział – dowódca ppłk Schenk
  • III Oddział – dowódca ppłk Werner Heucke

 

-  I dywizjon z 40 Pułku Artylerii Ciężkiej (niem. I./Artillerie-Regiment 40) – dowódca mjr Dorn; miejsce postoju Bautzen; nr poczty polowej sztabu 18213

-  13 batalion pionierów (niem. Pionier-Bataillon 13): miejsce postoju Pirna

-  4 oddział przeciwpancerny (niem. Panzerabwehr-Abteilung 4): miejsce postoju – Kamenz

-  4 oddział łączności (niem. Divisions-Nachschubf-hrer 4): miejsce postoju – Reichenberg

-  4 oddział obserwacyjny (niem. Aufklärungs-Abteilung 4): miejsce postoju – Bautzen

-  4 batalion zapasowy (niem. Feldersatz-Bataillon 4)

-  4 dywizyjny oddział transportowy (niem. Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 4)

-  4 oddział obserwacyjny (niem. Beobachtungs-Abteilung 4)

 

    Dywizja brała również udział w kampanii francuskiej w 1940 roku. W sierpniu 1940 roku została przekształcona w 14 Dywizję Pancerną.