Dowódcy

Gen. leut. Erik Hansen (1889-1967)

   Urodził się w dniu 27 maja 1889 roku w Hamburgu. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1907 roku. Służył w 1 Hanowerskim Pułku Dragonów “König Karl I. von Rumänien" Nr 9. W 1909 roku został awansowany na stopień ppor., a w 1914 roku na stopień por. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w szeregach swojego pułku. W 1916 roku został awansowany na stopień kpt.

  Po wojnie pozostał w Reichswehrze, służąc w 1 Dywizji Kawalerii, 15 Pruskim Pułku Rajtarów i w sztabie 1 Dywizji Reichswehry. W 1929 roku został awansowany na stopień mjr., a w 1932 roku na stopień ppłk. Powierzono mu funkcję szefa sztabu 3 Dywizji Kawalerii. W 1934 roku został awansowany na stopień płk. Został dowódcą Pułku Piechoty „M-nster”. W 1936 roku dowodził 39 Pułkiem Piechoty. W 1937 roku został awansowany na stopień gen.mjr. W listopadzie 1938 roku został dowódcą 4 Dywizji Piechoty. W sierpniu 1939 roku został awansowany na stopień gen. leut.

  Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził dywizją walcząc w Polsce. W sierpniu 1940 roku objął dowództwo 14 Dywizji Pancernej. W październiku 1940 roku został dowódcą niemieckiej misji wojskowej w Rumunii. Jednocześnie uzyskał awans na stopień gen. kawalerii. W czerwcu 1941 roku objął dowodzenie LIV Korpusu Armijnego, na czele którego stał podczas uderzenia na ZSRR. We wrześniu 1941 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). Na początku 1943 roku powórcił do Rumunii na stanowisko szefa niemieckiej misji wojskowej.  W sierpniu 1944 roku dostał się do sowieckiej niewoli, z kórej został zwolniony w 1955 roku.

  Zmarł w dniu 18 marca 1967 roku w Hamburgu.