Dowódcy

Płk Richard Stempel (1891-1943)

   Urodził się w dniu 18 czerwca 1891 roku w Chemnitz. Od października 1937 roku pełnił funkcję dowódcy 10 Pułku Piechoty. Dowodził tym pułkiem podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku walcząc w Polsce. W październiku 1939 roku, wraz ze zmianami organizacyjnymi 4 Dywizji Piechoty, przestał być dowódcą tego pułku. Od sierpnia 1940 roku do października 1941 roku był dowódcą 14 Brygady Strzelców ze składu 14 Dywizji Pancernej. W kwietniu 1941 roku został awansowany na stopień gen. mjr. W kwietniu 1942 roku został odznaczony Niemieckim Krzyżem w Złocie (niem. Deutsches Kreuz In Gold). Jednocześnie powierzono mu stanowisko dowódcy 371 Dywizji Piechoty. W grudniu 1942 roku został awansowany na stopień gen. leut. Jego dywizja wchodziła w skład 6 Armii, która w 1943 roku skapitulowała pod Stalingradem. On też dostał się do sowieckiej niewoli.

   Zmarł w dniu 26 stycznia 1943 roku w sowieckiej niewoli. Jego synem był Joachim Stempel, który jako żołnierz Wehrmachtu także walczył pod Stalingradem. Spisał swoje wspomnienia dotyczące tamtych wydarzeń.