Dowódcy

Płk Viktor Bartcky (1891-1941)

   Urodził się w dniu 13 września 1891 roku w Dreźnie. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1911 roku. Służył w 12 batalionie górskim. W 1912 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w szeregach swojego batalionu. W 1916 roku został awansowany na stopień por.

   Po wojnie pozostał w Reichswehrze, służąc w 38 Pułku Piechoty, 11 Pułku Piechoty i jako szkoleniowiec w 4 Dywizji Piechoty. W 1922 roku został awansowany na stopień rotmistrza. Następnie służył jako dowódca kompanii w 11 Pułku Piechoty. Pełnił rózne funkcje w 11 Pułku Piechoty aż do 1933 roku, kiedy to został awansowany na stopień mjr. Został wtedy dowódcą batalionu w 96 Pułku Piechoty i był nim aż do 1938 roku. W 1935 roku został awansowany na stopień ppłk, a w 1938 roku na stopień płk. O listopada 1938 roku do lutego 1940 roku dowodził 52 Pułkiem Piechoty. Walczył na jego czele podczas w 1939 roku kampanii wrześniowej w Polsce. Od lutego 1940 roku do sierpnia 1941 roku był dowódcą 513 Pułku Piechoty.

   Zginął podczas walki w dniu 23 sierpnia 1941 roku. Pośmiertnie został awansowany na stopień gen. mjr.