Dowódcy

Gen. bryg. Antoni Szylling (1884-1971)

Urodzony w dniu 31 sierpnia 1884 roku w Płoniawach; prawdopodobnie był chłopskiego pochodzenia; już w młodości był czynnym działaczem młodzieżówki PPS-u, za co był wielokrotnie uwięziony; w latach 1909-1912 ukończył w Wyższej Szkole Rolniczej w Warszawie 6-semestrowe Kursy Przemysłowo-Rolnicze; po odbyciu praktyki rolniczej pracował samodzielnie jako agronom; od kwietnia 1912 roku do maja 1913 roku był kierownikiem folwarku doświadczalnego i asystentem w Stacji Zootechnicznej w Szamocinie w byłym pow. warszawskim; podczas I wojny światowej walczył w szeregach armii rosyjskiej do czasu przejścia w 1917 roku do II Korpusu Polskiego; pod koniec wojny dostał się do niemieckiej niewoli; w styczniu 1919 roku wstąpił do Wojska Polskiego; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej jako dowódca 44 Pułku Piechoty; od 1926 roku oficer zawodowy Wojska Polskiego; od 1926 roku do 1928 roku dowódca 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty w Katowicach; później dowodził 8 Dywizją Piechoty w Modlinie; w 1929 roku został awansowany na stopień generała brygady; w maju 1937 roku został generałem do prac przy Generalnym Inspektorze Sił Zbrojnych; podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził Amią „Kraków”, broniącej między innymi polskiej części Górnego Śląska; w dniu 2 września 1939 roku w uzgodnieniu z Wodzem Naczelnym marszałkiem Edwardem Rydzem-Śmigłym wydał rozkaz wycofania się Grupy Operacyjnej „Śląsk” z obszaru Górnego Śląska; wycofując się z Armią „Kraków” na wschód dotarł aż do rejonu Lubelszczyzny; w dniu 20 września pod Tomaszowem Lubelskim resztki jego armii stoczyły ostatni bój z Niemcami; tego samego dnia dostał się do niewoli niemieckiej; przez cały okres wojny był więźniem niemieckiego obozu jenieckiego w Murnau; po wojnie znalazł się we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie; zmarł w Montrealu w dniu 17 czerwca 1971 roku; miał opinię generała starającego się, aby podległe mu oddziały poniosły jak najmniejsze straty oszczędzając jednocześnie swoją wartość bojową; miał również opinię bardzo dobrego taktyka.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: