Dowódcy

Płk Friedrich Schmidt (1892-1943)

   Urodził się w dniu 5 marca 1892 roku w miejscowości Liker na Węgrzech. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1911 roku. Służył w 2 Reńskim Pułku Piechoty „von Goeben" Nr 28. W 1912 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w szeregach swojego pułku. W 1916 roku został awansowany na stopień por.

  Powojnie pozostał w Reichswehrze, służąc w 19 Pułku Piechoty, 110 Pułku Piechoty i w 16 Pułku Piechoty. W 1922 roku został awansowany na stopień kpt. Do 1933 roku służył w 16 Pułku Piechoty. W 1933 roku został awansowany na stopień mjr. W tym samym roku został dowódcą batalionu w 17 Pułku Piechoty, a później w Pułku Piechoty „Rastenburg”. W 1935 roku został awansowany na stopień ppłk., a w 1938 roku na stopień ppłk. Służył jako dowódca batalionu w 23 Pułku Piechoty. W listopadzie 1938 roku został dowódcą 72 Pułku Piechoty.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tym pułkiem walcząc w Polsce, a później podczas kampanii francuskiej w 1940 roku, kampanii bałkańskiej 1941 roku i podczas uderzenia na ZSRR w 1941 roku. W marcu 1943 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Powierzono mu dowództwo walczącej na Krymie 50 Dywizji Piechoty. Brał udział w walkach o Sewastopol. W marcu 1943 roku został awansowany na stopień gen. leut.

   Zginął w efekcie wybuchu miny w dniu 26 czerwca 1943 roku w pobliżu miejscowości Kurczanskaja.