Dowódcy

Ppłk Oscar Döpping (1893-1974)

   Urodził się w dniu 8 sierpnia 1893 roku w Ansbach. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1913 roku. Służył w 14 Bawarskim Pułku Piechoty. W 1914 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w swoim pułku. W 1918 roku został awansowany na stopień por.

   Po wojnie pozostał w Reichswehrze, będąc jednocześnie członkiem ochotniczego Freikorpsu „Eulenburg”. Służył w 16 Bawarskim Rezerwowym Pułku Piechoty, 52 Pułku Piechoty, 51 Pułku Piechoty, 48 Pułku Piechoty, 20 Pułku Piechoty i w 7 batalionie transportowym. W 1926 roku został awansowany na stopień kpt. Ponownie rozpoczął służbę w 20 Pułku Piechoty. W 1934 roku został awansowany na stopień mjr. Pracował jako instruktor w szkołach wojennych w Dreźnie. W 1937 roku został awansowany na stopień ppłk. W 1938 roku został dowódcą batalionu w 42 Pułku Piechoty. W sierpniu 1939 roku został dowódcą 97 Pułku Piechoty.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tym pułkiem walcząc w Polsce. Pełnił funkcję dowódcy tego pułku do grudnia 1941 roku, a więc podczas kampanii francuskiej w 1940 roku, kampanii bałkańskiej w 1941 roku i podczas uderzenia na ZSRR w 1941 rou. W styczniu 1940 roku został awansowany na stopień płk. Od grudnia 1941 roku do marca 1942 roku postawał w rezerwie OKH. Od marca do czerwca 1942 roku był instruktorem w szkole wojennej w Poczdamie. Od czerwca 1942 roku do lipca 1944 roku pełnił funkcję komendanta Regensburga. W lipcu 1943 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Od maja do lipca 1944 roku służył w niemieckim wojskowym dowództwie we Francji. Od września 1944 roku do marca 1945 roku pozostawał w rezerwie OKH. Pod koniec wojny dowodził Grupą Dywizyjną „Chemnitz”. Dostał się do amerykańskiej niewoli, z której został zwolniony w 1947 roku.

    Zmarł w dniu 31 lipca 1974 roku w Erlangen.