Dowódcy

Ppłk Erwin Gerlach (8194-1957)

  Urodził się w dniu 29 czerwca 1894 roku w Berlinie. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1914 roku. Służył w 6 Pułku Artylerii Lekkiej. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w 6 Pułku Artylerii Lekkiej, 6 Pułku Lekkiej Artylerii Landwehry, 56 batalionie artylerii lekkiej, 17 Rezerwowym Pułku Artylerii Lekkiej i w 32 batalionie artylerii lekkiej. W 1915 roku został awansowany na stopień ppor.

   Po zakończeniu wojny pozostał w Reichswehrze, służąc w 6 Ciężkim Pułku Artylerii, 8 Pułku Artylerii, 2 batalionie artylerii ciężkiej i w 3 Pułku Artylerii. W 1925 roku został awansowany na stopień por. W 1927 roku rozpoczął służbę w 14 Pułku Piechoty i w sztabie 1 Dywizji Reichswehry. W 1929 roku został awansowany na stopień kpt. W latach 1929-1934 pracował w pruskim Ministerstwie Reichswehry. W 1935 roku został awansowany na stopień mjr. Następnie służył w 4 Pułku Artylerii i w Pułku Artylerii „Halberstadt”. W marcu 1938 roku został awansowany na stopień ppłk, a we wrześniu 1938 roku powierzono mu stanowisko oficera operacyjnego (Ia) XI Korpusu Armijnego.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku pełnił tę funkcję walcząc w Polsce. Później pełnił tę samą funkcję w 9 Armii i w 16 Armii. W sierpniu 1940 roku został awansowany na stopień płk. Na przełomie 1941 i 1942 roku znajdował się w rezerwie OKH, a na początku 1942 roku skierowano go do służby w niemieckim dowództwie wojskowym we Francji. Później do stycznia 1943 roku ponownie znajdował się w rezerwie OKH. Na początku 1943 roku dowodził 83 Pułkiem Strzelców Górskich. W kwietniu 1943 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Do końca roku znajdował się w rezerwie OKH, a od grudnia 1943 roku do sierpnia 1944 roku pełnił funkcję szefa sztabu w XII Okręgu Wojskowym. Pod koniec wojny był szefem sztabu w IV Okręgu Wojskowym. W ostatnich dniach wojny znalazł się w sztabie 1 Armii Pancernej. Dostał się do sowieckiej niewoli, z której został zwolniony w 1955 roku.

   Zmarł w dniu 3 grudnia 1957 roku w miejscowości Königstein.