Jednostki

XV Korpus Armijny

     Powstał w październiku 1938 roku w Jenie na obszarze IX Okręgu Wojskowego. Zostałzmobilizowany w sierpniu 1939 roku. W październiku 1940 roku został przemianowany w 3 Grupę Pancerną.

     Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku jej dowódcą był gen. piechoty Hermann Hoth, szefem sztabu gen. mjr Johann Joachim Stever, a oficerem operacyjnym (Ia) ppłk Theodor Graf von Sponeck.

     We wrześniu 1939 roku w skład korpusu wchodziły:

 

2 Dywizja Lekka (niem. 2. leichte Division) - dowódca gen. leut. Georg Stumme

3 Dywizja Lekka (niem. 3. leichte Division) – dowódca gen. wojsk pancernych  Adolf Kuntzen

-  61 korpuśny oddział łączności (niem. Korps-Nachrichten-Abteilung 61)

-  415 korpuśny oddział transportowy (niem. Korps-Nachschubtruppen 415)