Dowódcy

Gen. mjr Johann Joachim Stever (1889-1945)

   Nazywno go „Hajo”. Urodził się w dniu 27 kwietnia 1889 roku w Berlinie. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1908 roku. W listopadzie 1938 roku został szefem sztabu XV Korpusu Armijnego. W czerwcu 1939 roku został awansowany na stopień gen. mjr.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku pełnił tę funkcję walcząc w Polsce. Od maja do lipca 1940 roku stał na czele 4 Dywizji Pancernej, prowadząc ją do boju podczas kampanii francuskiej w 1940 roku. Od grudnia 1940 roku do marca 1942 roku dowodził walczącą na froncie wschodnim 336 Dywizją Piechoty. W czerwcu 1941 roku został awansowany na stopień gen. leut. W 1942 roku ze względu na zły stan zdrowia został wycofany z frontu wschodniego. W lecie 1942 roku został dowódcą OFK 399 (niem. Oberfeldkommando 399), które sprawowało wojskowy nadzór nad częścią okupowanego obszaru ZSRR pozostającym na terenie działania Grupy Armii „Środek”. Oficjalnie został zwolniony z armii w 1944 roku.

   Zaginął w maju 1945 roku. Jego los jest nieznany. Prawdopodobnie został zamordowany przez Sowietów.