Dowódcy

Gen. leut. Georg Stumme (1886-1942)

   Urodził się w dniu 29 lipca 1886 roku w Halberstadt. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1906 roku. Służył w 2 Górnośląskim Pułku Artylerii Polowej Nr 57. W 1907 roku został awansowany na stopień ppor. Przed wybuchem wojny został awansowany na stopień por. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w swoim pułku. W 1915 roku został awansowany na stopień kpt.

   Po wojnie pozostał w Reichswehrze, służąc w 10 Pułku Rajtarów i w sztabie 3 Dywizji Kawalerii. W 1926 roku został awansowany na stopień mjr. W 1930 roku rozpoczął służbę w sztabie 2 Pruskiego Pułku Rajtarów. W 1931 roku został awansowany na stopień ppłk. W tym samym roku został dowódcą 1 Pruskiego Pułku Rajtarów. W 1933 roku został awansowany na stopień płk. W 1934 roku został dowódcą Dowództwa Kawalerii w Szczecinie. W 1935 roku objął dowodzenie 1 Brygady Rajtarów. W 1936 roku został awansowany na stopień gen. mjr, a w 1938 roku na stopień gen. leut. W listopadzie 1938 roku został dowódcą 2 Dywizji Lekkiej.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził dywizją walcząc w Polsce. Po przekształceniu dywizji w 7 Dywizję Pancerną nadal pozostał jej dowódcą. Podczas kampani francuskiej w 1940 roku dowodził XXXX Korpusem Armijnym. W czerwcu 1940 roku został awansowany na stopień gen. kawalerii. W lipcu 1940 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). Dowodził tym korpusem podczas kampanii bałkańskiej 1941 roku i podczas uderzenia na ZSRR w 1941 roku. W czerwcu 1941 roku został awansowany na stopień gen. wojsk pancernych. Po przemianowaniu Korpusu w XXXX Korpus Pancerny nadal pozostał jego dowódcą. W lipcu 1942 roku został przeniesiony do rezerwy OKH. Następnie znalazł się w Afryce Północnej w szeregach „Deutsches Afrika Korps” (DAK), gdzie we wrześniu 1942 roku objął dowodzenie Armii Pancernej „Afryka” (niem. PanzerarmeeAfrika”). Dowodził zarówno niemieckimi, jak i włoskimi oddziałami pancernymi.

   Zmarł na zawał serca w Libii w dniu 24 października 1942 roku.