Jednostki

6 Krakowska Dywizja Piechoty

Jej początki sięgają maja 1919 roku i obszaru Galicji; w 1919 roku dywizja uczestniczyła w walkach z Ukraińcami oraz w wojnie polsko-bolszewickiej; później uległa reorganizacji do stanu pokojowego; jej sztab znajdował się w Krakowie; podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku wchodziła w skład Grupy Operacyjnej „Bielsko”; poddała się w dniu 20 września 1939 roku w rejonie Rawy Ruskiej; jej ostatnim dowódcą był gen. bryg. Bernard Stanisław Mond, a szefem sztabu ppłk dypl. Ludwik Zych; w 1939 roku w jej skład wchodziły:

Dowództwo

Sztab

 • szef sztabu - ppłk dypl. Ludwik Zych
 • oficer operacyjny - kpt. dypl. Witold Kirchmayer
 • dowódca łączności - mjr Stanisław Rościszewski
 • kwatermistrz - kpt. dypl. Józef Bochenek
 • szef sanitarny - mjr dr med. Jan Chudzicki
 • I batalion - mjr Władysław Sieńczak
 • II batalion - kpt. Mieczysław Piotr Barys
 • III batalion - ppłk Roman Wart
 • I batalion - mjr Piotr Ryba
 • II batalion - kpt. Alfred Mikee (poległ w dniu 2 września 1939)
 • III batalion - kpt. Hipolit Liebel (Libel)
 • I batalion - mjr Ludwik Bałos
 • II batalion - kpt. Wacław Nowacki (poległ w dniu 2 września 1939)
 • III batalion - mjr Tytus Jerzy Brzosko
 • I dywizjon (armat) - mjr Franciszek Mrowiec
 • II dywizjon (armat) - mjr Jan Gintel
 • III dywizjon (haubic) - mjr Maksymilian Chojecki
 • dowódca 1 baterii (armat) - kpt. Jerzy Pasternakiewicz
 • dowódca 2 baterii (haubic) - por. Władysław Burdyłło
 • Oddziały pomocnicze:

6 Batalion Saperów - mjr Jan Władyka

bateria artylerii przeciwlotniczej motorowa typ A nr 6 - por. Jerzy Grzegorz Dac

kompania kolarzy nr 54 - por. Tadeusz Hauser

-  kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszącej nr 51 - por. Stanisław Miga

-  kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszącej nr 54 - kpt. Adam Gondek

szwadron kawalerii dywizyjnej - rtm. Władysław Słuszko-Ciapiński

-  kompania telefoniczna 6 DP - kpt. Jan III Nowakowski

-  pluton radio 6 DP - por. Stanisław Iberszer

-  pluton łączności Kwatery Głównej 6 DP - por. rez. Jan Dreziński

-  drużyna parku łączności

-  samodzielny patrol meteorologiczny nr 6

-  pluton pieszy żandarmerii nr 6

-  kompania sztabowej - por. Michał Rogowski

-  kompania asystencyjnej - por. Jan Lasoń

-  poczta polowa nr 126

-  pluton parkowy uzbrojenia

-  park intendentury typu I

-  kompania sanitarna nr 501 - kpt. dr med. Tomczyk

-  szpital polowy nr 501

-  polowa pracownia dentystyczna nr 501

-  polowa kolumna dezynfekcyjno-kąpielowa nr 501

-  polowa pracownia bakteriologiczno-chemiczna nr 501

-  zespół przeciwgazowy nr 501

-  dowództwo grupy marszowej służb typ II nr 501

-  kolumna taborowa parokonna nr 501

-  kolumna taborowa parokonna nr 502

-  kolumna taborowa parokonna nr 503

-  kolumna taborowa parokonna nr 504

-  dowództwo grupy marszowej służb typ II nr 502

-  kolumna taborowa parokonna nr 505

-  kolumna taborowa parokonna nr 506

-  kolumna taborowa parokonna nr 507

-  kolumna taborowa parokonna nr 508

-  warsztat taborowy nr 501

-  pluton taborowy nr 561

-  sąd polowy 6 DP

 • Ośrodek Zapasowy 6 DP w Krakowie - dowódca ppłk Franciszek Uhrynowicz, kwatermistrz mjr Tadeusz Rybka.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: